Leverantör av fästelement till industrin – Arvid Nilsson

Industri

En av de äldsta och mest erkända leverantörerna av fästelement i Norden.

Efter närmare hundra år i branschen har Arvid Nilsson en gedigen erfarenhet av att leverera högkvalitativa produkter till industrisegmentet. Baserat på kundbehov så utnyttjar vi vårt globala nätverk för att finna den rätta leverantören för de specifika behoven. Kvalitet och kompetens kommer alltid i första hand när vi utvecklar våra leverantörsrelationer.

Vårt industrisortiment omfattar:

Trä- och byggskruvPlåtskruvBlindnit, Bult, Mutter, BrickaFörankring och pluggByggbeslag.

Projekt och OneOff

När inte vårt standardsortiment räcker till har Arvid Nilsson möjlighet att förse er med artiklar och volymer direkt anpassade till ert behov genom våra funktioner OneOff och Projekt.

OneOff hanterar anskaffningsprodukter utanför vårt standardsortiment såväl som större volymer av befintligt sortiment.

Projektfunktionen hjälper till vid större, mer komplexa affärer, både vad gäller standardiserade produkter och rena specialprodukter som är ritningsstyrda och bistår även med teknisk expertis.

Så här hjälper vi dig att ta hem affären
Arvid Nilsson projektinköp

Öka din försäljning med Arvid Nilsson Store System

Ökad försäljning, lättare att hitta och mer ordning och reda i avdelningen för fästelement. Arvid Nilssons StoreSystem sparar tid och sätter fart på försäljningen.

Store System i din butik
Arvid Nilsson Butikslösning

Vi säkrar kvalitet i alla led

Vårt kvalitetsledningssystem är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001-certifiering innebär att vi arbetar enligt ett kvalitetssystem som garanterar en hög och jämn kvalitet på vårt arbete och våra produkter.

ISO 14001-certifiering innebär att vi arbetar löpande för att förbättra vår miljöpåverkan.

ISO 45001-certifiering innebär att arbetar löpande med att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare.

Achilles/Sellihca – certifiering ger våra kunder inom offshore branschen en garanti för vår tillförlitlighet som leverantör och garanti för att våra produkter hålla högsta kvalité.

Våra ISO-certifikat

Arvid Nilsson Miljöbox – Ett hållbart alternativ

Merparten av våra produkter packeteras i vår unika Miljöbox. Miljöboxen är helt och hållet tillverkad i kartong som kommer från den svenska skogsindustrin.

Den smarta konstruktionen gör att vatten och fukt inte kan tränga in i kartongen. En laminerad yta gör förpackningen vattentålig och samtidigt återvinningsbar som pappersförpackning.

Miljöboxen är återförslutningsbar och tålig för alla väderlekar. Dessutom är den lätt att komprimera när den är färdiganvänd, vilket gör att den tar betydligt mindre plats på byggarbetsplatsen än en färdiganvänd plastförpackning.

Läs mer om vår Miljöbox
Arvid Nilsson Miljöbox