Om oss – Arvid Nilsson

Om oss

Keeping things together since 1918

Arvid Nilsson är en nordisk partner som distribuerar högkvalitativa produkter inom infästning via en tillförlitlig process och en effektiv leveranskedja. Med professionell och teknisk kunnig personal kan vi erbjuda innovativa lösningar inom fästelement som skapar värde för våra kunder. Vår vision är att vara den ledande leverantören av fästelement och fästelementsrelaterade produkter till återförsäljare inom industri-och byggbranschen.

ÅRSREDOVISNING

Mer än 100 år av erfarenhet

Vårt företag grundades samma år som det första världskriget slutade, så vi har varit en del av utvecklingen av fästelement länge nu. Det hela började med att Arvid Nilsson reste från Skåne till Köpenhamn och blev köpmanslärling. 25 år gammal grundade han sitt företag på Vesterbro i Köpenhamn.

Därefter växte Arvid Nilsson och blev med tiden en tongivande aktör på marknaden. Genom olika uppköp och egen tillväxt finns koncernen idag representerad i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakta oss!

En del av vår historia

För oss på Arvid Nilsson handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till det samhälle där vi verkar.

Vårt CSR-arbete ska göra skillnad på flera plan samtidigt och genomsyra hela vår organisation. Beståndsdelarna i vårt CSR-arbete är vårt sociala ansvar, vårt miljöansvar och vårt samhällsansvar.

Vårt sociala ansvar – Screw Cancer

Redan 1953 bestämde sig vår vår grundare Arvid Nilsson, för att ta ett aktivt samhällsansvar. Han startade då en stiftelse målet att stödja kampen mot cancer och hjärtsjukdomar.

Idag är det en självklarhet för oss att fortsätta i Arvids fotspår. 2016 startade vi Screw Cancer, en insamling som stöttar organisationer som hjälper barn och unga som insjuknar i cancer.

Alla intäkter från försäljning av våra armband går oavkortat till dessa organisationer.

 

Bidra du också – Köp ditt armband här
Screw Cancer Arvid Nilsson

Vårt miljöansvar

Att ta ett stort miljöansvar och att bidra till en hållbar utveckling är en naturlig del av vårt CSR-arbete och hela vår verksamhet. Vårt miljöansvar innebär att alltid följa miljölagstiftningen där vi är verksamma, samt sträva efter att utveckla mer energieffektiva, klimatanpassade och resurssnåla produkter och tjänster.

Som ett exempel på detta har vi valt att fasa ut plast ur våra förpackningar och lanserat Arvid Nilsson Miljöbox – en miljövänlig förpackning vars funktion är likvärdig med plast men som ur ett hållbarhetsperspektiv är så mycket bättre.

En annan viktig del i vårt miljöansvar är vårt stöd till Naturskyddsföreningen och deras arbete för ett friskare hav.

 

Mer om miljöboxen och vårt miljöansvar
Arvid Nilsson Miljöbox

Vårt samhällsansvar

Vårt CSR-arbete bygger på långsiktighet och ska ge ett positivt bidrag till vårt samhälle. Arvid Nilsson sysselsätter i dag 50 personer från Samhall som annars hade haft det svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi tar också ett lokalt samhällsansvar i Kungälvs kommun i form av Samhällskontraktet, ett samarbete mellan kommun och näringsliv vars syfte är att minska utanförskapet i Kungälvs kommun.

ISO-certifikat

Vårt kvalitetsledningssystem är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001-certifiering innebär att vi arbetar enligt ett kvalitetssystem som garanterar en hög och jämn kvalitet på vårt arbete och våra produkter.

ISO 14001-certifiering innebär att vi arbetar löpande för att förbättra vår miljöpåverkan.

ISO 45001-certifiering innebär att arbetar löpande med att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare.

Achilles/Sellihca – certifiering ger våra kunder inom offshore branschen en garanti för vår tillförlitlighet som leverantör och garanti för att våra produkter hålla högsta kvalité.

 

Våra certifikat

Vi värnar om våra anställda

Vårt företags fantastiska medarbetare är vår viktigaste styrka och tillgång. Avgörande för Arvid Nilssons framgångar är insatserna, prestationerna och den sammanlagda kunskapen hos våra medarbetare. Vi är idag drygt 50 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Tillsammans tillgodoser vi ca 3 800 kunder med olika lösningar inom fästelement.

Hälsa, säkerhet och miljö

På Arvid Nilsson värnar vi om miljön och våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi strävar alltid efter att förbättra vårt HSE-resultat. Att aktivt förebygga arbetsplatsolyckor och att göra hållbara val är något vi arbetar kontinuerligt med. Inte minst i vårt CSR-arbete, där vårt miljöansvar är en viktig beståndsdel.

Vi är arbetsmiljöcertifierade

Sedan december 2018 är vi arbetsmiljöcertifierade enligt ISO-45001.

Standarden bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare.

För att bli ISO 45001-certifierade ställs bland annat krav på tydlighet och struktur i arbetsmiljöarbetet, krav på social och organisatorisk arbetsmiljö, krav på ledningens engagemang samt medarbetarnas delaktighet och samverkan.

Integritetspolicy

Ta del av vår integritetspolicy här.

Code of Conduct

Vår Code of Conduct fungerar som våra riktlinjer för ett ansvarsfullt och etiskt agerande med syfte att bygga långvariga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Den används som ett verktyg i den dagliga verksamheten, såväl internt som externt och betyder bland annat att vi förväntar oss att leverantörer, kunder, samarbetspartners och andra vi arbetar med också agerar enligt vår Code of Conduct.

Code of Conduct

Jobba hos oss

Vi på Arvid Nilsson arbetar i en platt processorienterad organisation, och hos oss står kunden alltid i absolut fokus. Våra fantastiska medarbetare är vår viktigaste styrka och tillgång. Vill du bli en av oss? Välkommen med din spontanansökan. Vi stämmer av inkomna ansökningar med våra behov och återkommer till dig om vi har ett passande jobb. Tyvärr har vi inte möjlighet att lämna individuell återkoppling på din spontanansökan om vi inte har en passande tjänst för tillfället.

Ansökan kontor/sälj:
Ulf Lundgren, HR Manager
ulf.lundgren@arvidnilsson.com

Ansökan lager/logistik:
Erkan Karpuz, Foreman Outbound
erkan.karpuz@arvidnilsson.com