Intervju med vd Annika Folkesson om det nya ägarskapet – Arvid Nilsson
Arvid Nilsson företagsledning

Intervju med vd Annika Folkesson om det nya ägarskapet

Arvid Nilsson Holding AB har köpt Arvid Nilsson från Würth Group. Nu är det också klart att den nuvarande företagsledningen från och med den 16 november 2020 kliver in som huvudägare i det nya bolaget. Strategin kommer fortsättningsvis att vara densamma, med fokus på helhetslösningar och kvalitet.

Vi har intervjuat vår vd Annika Folkesson om det nya ägarskapet där alltså företagsledningen nu blir huvudägare.

Hur ser det nya ägarskapet ut?

– Huvudägare av bolaget blir nuvarande ledningsgrupp med mig själv, Jenny Björk, Andreas Franzén och Michael Peterson. Utöver detta har vi två externa ägare som också kommer att ingå i styrelsen.

Kommer det att bli någon förändring för kunderna?

– För våra kunder blir det ingen skillnad, alla administrativa och avtalsmässiga uppsättningar är de samma som tidigare.

Vilka är de främsta fördelarna med det nya ägarskapet?

– Den största fördelen är att vi nu kan styra verksamheten fullt ut i den riktning vi vill och som vi redan är på väg mot. Som ett led i detta kommer vi exempelvis att utöka vår kunderservice. Det nya ägarskapet öppnar dessutom möjligheter till tätare samarbete med kunder där vår tidigare ägare upplevts som en konkurrent.

Vilket är just nu ditt största fokus som vd och delägare i Arvid Nilsson?

– Den process vi varit i nu har krävt otroligt mycket tid och mycket administrativt arbete. Nu ser jag fram emot att jobba framåt med kärnan i verksamheten. Att fortsätta arbetet med att bli en lika stor aktör på byggmarknaden som vi är på industrimarknaden.