Vi har blivit arbetsmiljöcertifierade! – Arvid Nilsson

Vi har blivit arbetsmiljöcertifierade!

Arvid Nilsson är tidigt ute med att bli certifierade enligt ISO 45001, den nya internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Standarden bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare.

– Vi är ett företag som vill ligga i framkant inom flera områden, vår egen arbetsmiljö är ett exempel. Genom att satsa på arbetsmiljöarbete får vi friskare medarbetare som trivs på sin arbetsplats, i förlängningen bidrar det till företagets utveckling, säger Annika Folkesson, CEO på Arvid Nilsson.

För att bli ISO 45001-certifierade ställs bland annat krav på tydlighet och struktur i arbetsmiljöarbetet, krav på social och organisatorisk arbetsmiljö, krav på ledningens engagemang samt medarbetarnas delaktighet och samverkan.

– Arbetsmiljöcertifieringen innebär också att vi ständigt behöver förbättra vårt sätt att arbeta med dessa frågor, det gäller att uppnå resultat som avspeglar sig i hela organisationen. Det är ett jobb vi ser fram emot att utföra, säger Annika Folkesson.