Vi utökar vårt byggsortiment, blir komplett byggleverantör! – Arvid Nilsson
Arvid Nilsson Miljöbox

Vi utökar vårt byggsortiment, blir komplett byggleverantör!

För att möta våra kunders efterfrågan och för att vara en komplett helhetsleverantör av kvalitetsinfästning, utökar vi nu vårt byggsortiment med 300 nya artiklar!

Vi arbetar ständigt med att tillgodose marknadens behov och vill kunna erbjuda det våra kunder efterfrågar. Med dessa nya artiklar kan vi erbjuda ett komplett sortiment av artiklar inom byggsortimentet.