Nära samarbete bakom klimatsmarta miljöboxen – Arvid Nilsson

Nära samarbete bakom klimatsmarta miljöboxen

En delad och stark hållbarhetssträvan. Det var grunden för Arvid Nilssons samarbete med förpackningsföretaget Apak och Kafab i arbetet med att ta fram Miljöboxen. – Tillsammans har vi visat att en kartongförpackning kan tåla vatten, fukt och kyla minst lika bra som plast – och dessutom vara billigare, säger Evelina Lindgren, vd på Apak.

När Arvid Nilsson bestämde sig för att välja bort plast och satsa på ett hållbart material i sina förpackningar antog man en utmaning. Det gällde att skapa en helt ny typ av förpackning som var miljövänlig, hade ett bra pris och framförallt – hade samma kvalitéer som den populära plastlådan. Till sin hjälp tog man familjeföretaget Apak med över 100 år på nacken inom förpackningsbranschen.

Evelina Lindgren är vd på Apak:
− Vi delar Arvid Nilssons starka hållbarhetsapproach och det lade grunden för ett nära samarbete som fungerade mer som ett partnerskap än en kund-leverantör-relation. I den typen av lagarbete finns det utrymme för kreativitet och att skapa innovationer.

Och det gjorde man. Miljöboxen är byggbranschens första kartongförpackning som tål vatten och har belönats med första pris i världsmästerskapen i förpackning, Worldstar.
Miljöboxen kom till genom en kontinuerlig dialog och växelverkan mellan Arvid Nilsson, APak och konverteraren Kafab AB. Lådans konstruktion skissades fram och olika material och konstruktioner testades i flera omgångar.

Arvid Nilsson
Andreas Franzèn, Josefin Nordlöw, Annika Folkesson och Michael Petersson, Arvid Nilsson.

− Det fanns framförallt två utmaningar. Den ena var att förpackningen skulle tåla vatten och den andra att den skulle vara återförslutningsbar, säger Evelina Lindgren.
Resultatet blev en förpackning i kartong med ett unikt ytskikt. En innovativ konstruktion med återförslutningsbara låsflikar gör att Miljöboxen går öppna och stänga utan att lådans förmåga att tåla vatten, fukt och kyla försämras.

– Det var en mycket utmanande kravspec, inte bara skulle den tåla väta och gå att stänga, man skulle också kunna se att ingen öppnat lådan. Vi har suttit många timmar vid ritbordet med Arvid Nilsson för att för få den perfekt. Kartongtillverkaren BillerudKorsnäs har varit behjälpliga med åtskilliga tester i klimatskåp, säger Magnus Bäckström, vd på Kafab.

Apak, Kafab
Evelina Lindgren, Apak, Thomas Nyberg och Magnus Bäckström, Kafab.

Konstruktionen ger också ekonomiska och hållbara vinster.
− Den är lättare att packa och mycket effektivare att transportera eftersom den bara tar en bråkdel av det utrymme en plastlåda
tar, säger Michael Petersson, logistikchef på Arvid Nilsson.

Evelina Lindgren är stolt över den produkt som Apak och Arvid Nilsson har skapat tillsammans med alla inblandade parter, och att den vunnit förpackningsbranschens världsmästerskap.
Hon ser priset som ett kvitto på dess kvalité och hoppas att det kan sprida ett nytt tankesätt kring förpackningar.

− I en ganska traditionell bransch har vi visat att man kan göra en hållbar produkt som både är bättre, har en lägre kostnad och är bättre för miljön. Förhoppningsvis kan det inspirera andra att haka på hålbarhetståget, säger hon.