Vi lanserar ny förpackning med liten miljöpåverkan! – Arvid Nilsson
Arvid Nilsson Miljöbox

Vi lanserar ny förpackning med liten miljöpåverkan!

Plast är ett av vår tids största miljöproblem och bara från förpackningar kommer åtskilliga miljoner ton plastavfall varje år. Arvid Nilsson AB väljer nu att slopa plastförpackningar och blir först i branschen med en vattentålig och återvinningsbar förpackning i kartong – Arvid Nilsson Miljöbox. 

Förpackningens funktion är likvärdig med en plastförpackning, men ur ett hållbarhetsperspektiv är Miljöboxen så mycket bättre.

” Vi vill ta vårt miljöansvar och samtidigt göra något som ingen annan i branschen gjort innan oss. Det var så idén om att ta fram en återvinningsbar och vattentålig förpackning i kartong föddes”, säger Annika Folkesson CEO på Arvid Nilsson.

Byggmarknaden efterfrågar en förpackning som tål vatten, fukt och kyla. Arvid Nilsson AB vill självklart möta dessa behov men inte genom att erbjuda plastförpackningar som enda alternativ. Därför lanserar man nu en vatten- och temperaturtålig Miljöbox. 

Miljöboxen är tillverkad i kartong som i sin tur tillverkas av förnybara råvaror från den svenska skogsindustrin. Ett material som har liten miljöpåverkan. Miljöboxen sorteras som pappersförpackning i återvinningen. Den unika konstruktionen med vikta kanter och en hel botten, tillsammans med den laminerade ytan, gör att vatten och fukt inte kan tränga in i kartongen. Förpackningen är återförslutningsbar och dessutom lätt att komprimera när den är färdiganvänd. Vilket gör att den tar betydligt mindre plats på byggarbetsplatsen än en färdiganvänd plastförpackning.

”Att kunna erbjuda marknaden en hållbar lösning som ökar vår och våra kunders lönsamhet, samtidigt som miljöpåverkan minskas, känns både otroligt bra och roligt. Vår förhoppning är att branschen ska förstå vikten av att använda hållbara material och ta chansen att påverka i rätt riktning. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite”, säger Annika Folkesson.